Sở hữu nọc độc chết người, rắn bại trận dưới những cặp chân lợi hại của rết khổng lồ

Nhờ những cặp chân lợi hại của mình, rết khổng lồ nhanh chóng kiểm soát thế trận, khóa chặt phần đầu con rắn, khiến con mồi không thể xoay sở và ra đòn. Cuối cùng, con rắn phải nhận một cái kết thảm thương khi mà kẻ thù mà nó gặp phải quá mạnh.

Thứ tư, 23/09/2020 10:01

Thế giới động vật