Thông tin về Hà Nội

Số người được hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tăng

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, với sự vào cuộc chỉ đạo sát sao, thực hiện nghiêm túc của cả hệ thống chính trị, số người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách, nguồn lực an sinh xã hội ngày càng tăng. Từ đầu tháng 7-2021 đến nay, các cơ quan chức năng đã quyết định hỗ trợ an sinh xã hội theo các chính sách của trung ương và đặc thù của thành phố cho hơn 5,152 triệu lượt đối tượng với kinh phí hơn 6.130 tỷ đồng.

Ngày càng có nhiều người dân trên địa bàn Hà Nội được hỗ trợ an sinh xã hội.

Về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 1-7-2021 của Chính phủ, các cơ quan chức năng đã triển khai đồng bộ 12/12 chính sách. Nổi bật là chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) đã có gần 440.000 người thụ hưởng với số tiền gần 660 tỷ đồng (mỗi người nhận 1,5 triệu đồng).

Việc triển khai Nghị quyết 116/NQ-CP, ngày 24-9-2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã giúp 1,625 triệu người lao động được thụ hưởng với số tiền 3.954 tỷ đồng.

Các chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố được triển khai với 8 nhóm đối tượng, trong đó có hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động làm việc tại hộ kinh doanh phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do hộ kinh doanh phải dừng hoạt động; người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp có ký hợp đồng lao động,nghỉ việc không hưởng lương do cơ sở giáo dục tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.... Đến nay, các chính sách này đã đến với hơn 1,555 triệu lượt người, hộ gia đình... với kinh phí hơn 700 tỷ đồng.

Nhằm góp phần bảo đảm an sinh, duy trì việc làm cho người lao động, ngày 2-12, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5073/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 3642/QĐ-UBND, ngày 21-7-2021 của UBND thành phố về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo Quyết định số 5073/QĐ-UBND, Hà Nội nới lỏng điều kiện, mở rộng đối tượng hỗ trợ... Do đó, dự kiến thời gian tới, số người được tiếp cận với các chính sách, nguồn lực hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tăng...

Theo Hà Hiền/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1019105/so-nguoi-duoc-ho-tro-an-sinh-xa-hoi-tren-dia-ban-ha-noi-tiep-tuc-tang

Tags: hỗ trợ an sinh xã hội  |  An sinh xã hội  |  hỗ trợ người lao động