Quy định cần biết

Số tiền bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên phải đóng là 46.935 đồng/tháng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đối tượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng. Theo đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, nên số tiền thực tế mà học sinh, sinh viên phải đóng hằng tháng là 46.935 đồng/tháng, tương đương với 563.220 đồng/năm.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên được xác định theo tỷ lệ phần trăm của mức lương cơ sở. Năm học 2020-2021 không có sự thay đổi về mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên.

Theo đó, học sinh, sinh viên vẫn đóng với mức đóng là 4,5% mức lương cơ sở tương đương với 4,5% x 1.490.000 đồng = 67.050 đồng/tháng, trong đó được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% nên số tiền thực tế mà học sinh, sinh viên phải đóng hằng tháng là 46.935 đồng/tháng tương đương với 563.220 đồng/năm.

Việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho mọi người dân nói chung, trong đó có một bộ phận không nhỏ là học sinh, sinh viên đã được quy định, luật hóa một cách thống nhất, mang tính bắt buộc và là bước đi quan trọng trong tiến trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân ở nước ta.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đã phát triển ổn định và tăng dần qua các năm. Chỉ tính riêng năm học 2019-2020, số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên cả nước đạt 18,16 triệu người (đã bao gồm tham gia theo nhóm đối tượng khác), ước đạt tỉ lệ 95,2% tổng số học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề, tăng 1% so với năm học 2018-2019.

Một số tỉnh có tỉ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% là: Hải Dương, Hà Giang, Ninh Bình, Bắc Giang.

Với mục tiêu phấn đấu đạt tỉ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế năm học 2020-2021, nhất là trong tình hình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, ngành Bảo hiểm xã hội và ngành Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan cùng các địa phương đã và đang có nhiều hoạt động nhằm triển khai hiệu quả mục tiêu này.

Theo PV/Dân Sinh Link Gốc:           Copy Link
http://baodansinh.vn/so-tien-bao-hiem-y-te-hoc-sinh-sinh-vien-phai-dong-la-46935-dong-thang-20200918223416906.htm

Tags: Bảo hiểm  |  tham gia  |  năm học  |  tương đương  |  Nhà nước  |  ngân sách  |  đối tượng