Số tử vong tại TP.HCM giảm 289 ca so với ngày đỉnh điểm