Trà Vinh, Cần Thơ tiếp nhận cán bộ quân y hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19