Sóc Trăng: Chùa Quan Âm Đông Hải đưa khu Tăng xá vào phục vụ cách ly