Sóc Trăng: Khởi tố đối tượng làm lây lan dịch bệnh COVID-19