Sôi nổi dự đoán trận Việt Nam đấu Malaysia, lộ trọng tài bắt chính