Sơn La: Thêm 9 ca mắc COVID-19 với 4 ca có lịch sử truy vết phức tạp