Sơn La thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2