Sóng biển dữ dội ở Thanh Hóa trước khi áp thấp đổ bộ