Sống chung với COVID-19: Hàn Quốc áp dụng 'thẻ vaccine'