Streamer 'nhà người ta' đặt mua cả thùng iPhone 12 để tặng fan