Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 diễn tập bắn đạn thật cấp Tiểu đoàn

Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 vừa chỉ đạo Trung đoàn Bộ binh 28 tổ chức diễn tập chiến thuật bắn đạn thật cấp Tiểu đoàn với đề mục "Tiểu đoàn bộ binh phòng ngự ở địa hình rừng núi".

Chủ nhật, 10/10/2021 14:01

Thời sự

Vươn lên từ gian khó 25:57

Vươn lên từ gian khó

Thứ tư, 08/12/2021 | 14:36