Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 diễn tập chiến thuật

Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 đã chỉ đạo Trung đoàn 2 diễn tập chiến thuật có thực binh bắn đạn thật cấp Tiểu đoàn năm 2021.

Chủ nhật, 05/12/2021 14:19

Thời sự

Tết xa nhà của lính đảo 09:48

Tết xa nhà của lính đảo

Thứ hai, 24/01/2022 | 14:18
Sẵn sàng ra khơi làm nhiệm vụ 03:31

Sẵn sàng ra khơi làm nhiệm vụ

Chủ nhật, 23/01/2022 | 23:16
Nơi quê nhà 14:44

Nơi quê nhà

Chủ nhật, 23/01/2022 | 15:10