Sử dụng dữ liệu BHXH phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm. Theo đó, Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam là cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về Bảo hiểm; chủ trì xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng CSDLQG về Bảo hiểm…

Nghị định nêu rõ, CSDLQG về Bảo hiểm là CSDLQG lưu trữ thông tin về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và thông tin về y tế, an sinh xã hội được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ về bảo hiểm của công dân.

Đây là cơ sở dữ liệu của Chính phủ được xây dựng thống nhất trên toàn quốc, dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin về bảo hiểm phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính đáng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

CSDLQG về Bảo hiểm được xây dựng, quản lý tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương; được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời ngay sau khi các thủ tục hành chính, nghiệp vụ có liên quan đã hoàn thành, được lưu trữ, bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin.

CSDLQG về Bảo hiểm được dùng chung cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Theo đó, các bộ, ngành liên quan được khai thác, sử dụng dữ liệu. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được khai thác sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng…

Theo Hiếu Quỳnh/Công an Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://cand.com.vn/Xa-hoi/Su-dung-du-lieu-BHXH-phuc-vu-quan-ly-nha-nuoc-trong-linh-vuc-an-ninh-quoc-phong-636245/

Tags: an ninh  |  BHXH  |  dữ liệu  |  Phục vụ  |  quản lý  |  quốc phòng  |  sử dụng