Sử dụng ngân sách đối phó với Covid-19: Bài 2: Áp lực từ nợ công