Sự hy sinh thầm lặng của bóng hồng nóng bỏng giúp Đặng Văn Lâm thăng hoa