Sự thật về người 'ăn mày mặt đen', cầm đầu gà qua lời kể của những người từng giáp mặt