Sức khỏe các sản phụ mắc Covid-19 trong chuỗi lây nhiễm tại BV Phụ Sản Trung ương