TP HCM: Bổ nhiệm đồng loạt Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 16 quận