TP HCM: Có thể phân chia tần suất đi chợ 2-3 ngày/lần cho mỗi gia đình