TP HCM: Điều kiện gì để được chứng nhận mắc Covid-19 đã khỏi bệnh?