TP.HCM: Ghi nhận ngày đầu mở lại dịch vụ ăn uống ăn uống tại chỗ