TP.HCM: Kiểm soát lây nhiễm và điều trị F0 đạt kết quả khả quan