TP HCM: Lập biên bản Tổng Giám đốc Bayer Việt Nam vì phát tán tài liệu có 'đường lưỡi bò' phi pháp