TP.HCM: Người lao động được hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm

Ngày 12/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP HCM đã có hướng dẫn thực hiện 4 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch. Đáng chú ý, trong 12 chính sách hỗ trợ có 3 chính sách liên quan đến BHXH, BHTN, cụ thể: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN; chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ.

Ngày 12/7, BHXH TP đã có hướng dẫn thực hiện 4 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Thứ nhất, về hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động.

Thứ hai, người sử dụng lao động đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định 23/2021 của Thủ tướng Chính phủ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng tính từ tháng nộp hồ sơ đề nghị. Đối với đơn vị đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/2020 và Nghị quyết số 154/2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ không quá 12 tháng.

Thứ ba, người sử dụng lao động được giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022. Thời gian giảm mức đóng được tính hưởng chế độ bảo hiểm TNLĐ,BNN.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập không hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì khẩn trương liên hệ với cơ quan BHXH để thực hiện giảm mức đóng này theo quy định. Cơ quan BHXH sẽ thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN từ 0,5% xuống 0% (đơn vị không phải làm hồ sơ) và gửi thông báo cho đơn vị qua dịch vụ bưu chính.

Thứ tư, về việc xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người sử dụng lao động lập danh sách và chịu trách nhiệm thông tin danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo mẫu quy định tại Quyết định 23/2021, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử, qua dịch vụ bưu chính...

Cơ quan BHXH chỉ xác nhận các tiêu chí: Họ và tên, mã số BHXH, thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương (ngày tháng năm), thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động/nghỉ không hưởng lương của danh sách và giải quyết không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Theo PHA LÊ/Dân Sinh Link Gốc:           Copy Link
http://baodansinh.vn/tphcm-nguoi-lao-dong-duoc-ho-tro-dao-tao-duy-tri-viec-lam-20210713134340774.htm

Tags: người lao động  |  bảo hiểm xã hội  |  hỗ trợ người lao động  |  người sử dụng lao động  |  gặp khó khăn  |  đóng bảo hiểm  |  Thủ tướng Chính phủ  |  hỗ trợ kinh phí đào tạo  |  tai nạn lao động  |  Bệnh nghề nghiệp  |  dịch vụ bưu chính