TP.HCM: Tăng cường phòng dịch tại cơ sở cai nghiện, trợ giúp xã hội