TP.HCM: Trường đại học ở vùng dịch cấp độ 1, 2 được học trực tiếp