TP.HCM chưa dạy học trực tiếp với trẻ 5 tuổi và học sinh lớp 1