TP.HCM có phần mềm cập nhật thông tin bầu cử

Ủy ban bầu cử TP.HCM cùng TP. Thủ Đức, 21 quận, huyện và 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM bắt đầu triển khai phần mềm hỗ trợ bầu cử. Đây là ứng dụng hỗ trợ phục vụ bầu cử vừa được khởi chạy từ sáng ngày 7/5.

Cụ thể, sáng ngày 7/5, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP.HCM cùng Sở Nội vụ TP.HCM đã tiến hành buổi diễn tập lần 2 để vận hành thử phần mềm hỗ trợ phục vụ bầu cử (phần mềm bầu cử). Phần mềm bầu cử là sáng kiến công nghệ thông tin của TPHCM do Sở TT-TT phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng và triển khai nhằm phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Giao diện phần mềm hỗ trợ bầu cử của TP.HCM

Phần mềm bầu cử đang được triển khai từ Ủy ban Bầu cử TP.HCM đến TP. Thủ Đức, 21 quận, huyện và 312 phường, xã, thị trấn. Phần mềm bầu cử bao gồm các chức năng chính: Lập danh sách cử tri và in thẻ cử tri, Báo cáo biến động của cử tri, Báo cáo tiến độ cử tri đi bầu các cấp, Tổng hợp kết quả bầu cử, Lập các báo cáo của Ban Bầu cử, Ủy ban bầu cử theo các biểu mẫu do Hội đồng bầu cử quốc gia quy định...

Các chức năng trên nhằm mục đích hỗ trợ các đơn vị tham gia đơn giản hóa thao tác cập nhật thông tin bầu cử, báo cáo tiến độ cũng như giúp việc tra cứu thông tin, theo dõi, chỉ đạo, điều hành trở nên đơn giản, nhanh chóng và chính xác hơn. Trong quá trình chuẩn bị cho công tác bầu cử ngày 23/5/2020, Sở TT-TT TP.HCM cũng bố trí đội ngũ các cán bộ kỹ thuật trực để hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác báo cáo, tổng hợp, theo dõi tiến độ, đảm bảo phần mềm được vận hành liên tục, ổn định, phục vụ hiệu quả cho công tác bầu cử của thành phố.

Theo Băng Tâm/Doanh nhân SG Link Gốc:           Copy Link
http://www.doanhnhansaigon.vn/thoi-su-trong-nuoc/tp-hcm-co-phan-mem-cap-nhat-thong-tin-bau-cu-1104561.html

Tags: phần mềm bầu cử  |  ứng dụng cntt  |  Cử tri  |  Ủy ban Bầu cử  |  Luật Bầu cử