TP.HCM gấp rút xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế sau ngày 15/9

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản thông báo kết luận của ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP, về việc xây dựng các chiến lược, kế hoạch phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế sau ngày 15/9.

Kết luận được đưa ra sau cuộc họp cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cùng Tổ Tư vấn chính sách phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế.

Cụ thể, ông Lê Hòa Bình giao các bên liên quan khẩn trương tham mưu chiến lược phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế sau ngày 15/9. Chiến lược cần chia theo 2 giai đoạn gồm: Giai đoạn từ 15/9 đến 31/12; Giai đoạn từ năm 2022 về sau.

Chiến lược này cần có 3 phần nội dung, gồm: đánh giá tình hình; mục tiêu, giải pháp; đề xuất các chính sách thuộc thẩm quyền Trung ương, TP.

Trong đó, UBND TP.HCM giao các sở, ngành xây dựng 9 nhóm kế hoạch, chiến lược gồm:

- Sở Y tế chủ trì tham mưu chiến lược và kế hoạch về phòng, chống dịch và giãn cách xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh & Xã hội chủ trì tham mưu chiến lược và kế hoạch về an sinh xã hội.

- Sở Xây dựng chủ trì tham mưu chiến lược và kế hoạch về nâng cao chất lượng nhà ở cho lao động và kế hoạch cùng chiến lược, kế hoạch huy động nguồn lực.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu chiến lược và kế hoạch về phục hồi kinh tế.

- Sở Thông tin & Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải tham mưu kế hoạch về công nghệ thông tin.

Đồng thời, Sở Thông tin & Truyền thông chủ trì tham mưu về chiến lược và kế hoạch về truyền thông.

- Công an TP chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM tham mưu chiến lược và kế hoạch về an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM chủ trì tham mưu chiến lược và kế hoạch ổn định tâm lý xã hội.

Các đơn vị cần khẩn trương hoàn thành các nội dung và gửi về Văn phòng UBND TP.HCM trước 16 giờ ngày 8/9.

Theo P.V/Doanh nhân SG Link Gốc:           Copy Link
http://www.doanhnhansaigon.vn/thoi-su-trong-nuoc/tp-hcm-gap-rut-xay-dung-ke-hoach-phuc-hoi-kinh-te-sau-ngay-15-9-1106751.html

Tags: phục hồi kinh tế  |  TP.HCM  |  dịch Covid-19  |  Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình  |  UBND TP.HCM

netRADIO     netTV