TP.HCM hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn và lực lượng tuyến đầu