TP HCM thay đổi kế hoạch điều trị bệnh nhân Covid-19 từ 4 tầng lên 5 tầng