TP.HCM xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch