TP Hồ Chí Minh: Hỗ trợ lên đến 10 triệu đồng/người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19