TP Hồ Chí Minh: Tiêm liều bổ sung và nhắc lại vaccine phòng Covid-19 từ ngày 10/12