TP Hồ Chí Minh dự kiến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho gần 650.000 học sinh trước học kỳ 2