TP Hồ Chí Minh ra văn bản khẩn sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19