TP Hồ Chí Minh tiếp tục thí điểm dịch vụ ăn uống đến hết ngày 31/12

Ngày 3/12, UBND TP Hồ Chí Minh có quyết định cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống ở vùng xanh và vàng (cấp độ 1 và 2) tiếp tục thí điểm bán bia, rượu và hoạt động 'bình thường mới' đến hết 31/12.

Theo đó, xét đề xuất của Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, UBND TP chỉ đạo tiếp tục thí điểm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31/12 và tuân thủ các điều kiện phòng, chống dịch theo công văn 3818.

Đồng thời, UBND TP Hồ Chí Minh giao Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận huyện tăng cường kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có phục vụ đồ uống có cồn; xử lý nghiêm trường hợp không chấp hành quy định phòng, chống dịch.

Sau thời gian thực hiện thí điểm, UBND TP Thủ Đức và các quận huyện tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm gửi Sở Công Thương tổng hợp, đề xuất UBND TP phương án tiếp theo. Đáng chú ý, UBND TP quyết định bỏ quy định các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải kết thúc hoạt động trước 22 giờ hằng ngày.

Trước đó, sau 2 tuần thí điểm ở quận 7 và TP Thủ Đức, từ ngày 16/11 chính quyền TP cho các điểm kinh doanh ăn uống ở vùng xanh và vàng trên địa bàn được bán bia, rượu đến cuối tháng 11. Với hàng quán ở địa bàn cấp độ 3 (vùng cam), TP yêu cầu chỉ được phục vụ tại chỗ tối đa 50% công suất cùng một thời điểm, không được bán và để khách dùng bia, rượu. Còn địa bàn nguy cơ cấp 4 (vùng đỏ), cơ sở kinh doanh ăn uống chỉ bán mang đi, không phục vụ tại chỗ.

TP cũng yêu cầu quận, huyện thường xuyên kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ đồ uống có cồn và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Sau thời gian thí điểm, các địa phương tổng kết, đánh giá gửi Sở Công Thương trước ngày 31/12 để tổng hợp, đề xuất UBND TP quyết định cho giai đoạn tiếp theo.

Theo Tiểu Thúy/Kinh tế và Đô thị Link Gốc:           Copy Link
http://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-tiep-tuc-thi-diem-dich-vu-an-uong-den-het-ngay-3112-442627.html

Tags: thí điểm dịch vụ ăn uống  |  bán bia rượu  |  Sở Công Thương  |  dịch vụ ăn uống  |  kinh doanh đồ uống có cồn  |  dịch Covid-19  |  Tp Hồ Chí Minh