TP Phú Quốc: Phát hiện ca nghi mắc Covid-19 là tài xế từ đất liền ra