TP Thanh Hóa: Phong tỏa 1 cụm dân cư liên quan ca mắc Covid-19 có lịch trình phức tạp