TPBank được tăng vốn thêm 4.100 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu

Với số vốn điều lệ tăng thêm, TPBank sẽ nâng cao năng lực doanh nghiệp và tăng khả năng đề kháng của ngân hàng trước những khó khăn của nền kinh tế trong và sau thời kỳ dịch bệnh.

Giao dịch tại TPBank. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận việc Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank-mãTPB) được tăng vốn điều lệ thêm tối đa 4.100 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận chưa phân phối theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Như vậy, tổng vốn điều lệ của TPBank sẽ đạt hơn 15.817 tỷ đồng.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2021 TPBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ. Trước đó, trong quý 3, nhà băng này đã tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng, lên hơn 11.716 tỷ đồng, thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Việc được phê chuẩn về số vốn điều lệ mới lên mức trên 15.817 tỷ đồng sẽ giúp TPBank củng cố thêm hệ số an toàn vốn (CAR), nâng cao năng lực doanh nghiệp và tăng khả năng đề kháng của ngân hàng trước những khó khăn của nền kinh tế trong và sau thời kỳ dịch bệnh.

Trước đó, trong thư gửi các cổ đông, lãnh đạo TPBank cho hay trên cơ sở tình hình kinh doanh thực tế, nhằm mục đích mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và phát huy tối đa các nguồn lực trong lộ trình chiến lược của TPBank, Hội đồng quản trị ngân hàng dự kiến thông qua phương án tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2021 dưới hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, nhà băng này dự kiến phát hành thêm hơn 410 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 35%, tức là cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu TPB tại ngày chốt quyền sẽ được nhận 35 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tính đến hết tháng Chín, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt 2.404 tỷ đồng, tổng tài sản đạt trên 154.000 tỷ đồng, tổng huy động đạt trên 138.000 tỷ đồng. Đầu tháng Chín, TPBank thông báo đã trích lập đủ dự phòng và mua lại toàn bộ 756,6 tỷ đồng danh mục trái phiếu Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) trước thời hạn. Động thái này giúp TPBank đưa số liệu nợ xấu về chỉ còn nợ nội bảng, giúp ngân hàng có thể chủ động theo dõi và xử lý nợ xấu, tăng tính minh bạch cho ngân hàng./.

Theo Thúy Hà (Vietnam+)/VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/tpbank-duoc-tang-von-them-4100-ty-dong-bang-phat-hanh-co-phieu/757880.vnp

Tags: Vốn điều lệ  |  TPBank  |  hệ số an toàn vốn  |  cổ phiếu  |  lợi nhuận trước thuế  |   TPBANK

netRADIO     netTV