TPHCM: Chỉ bố trí người đã tiêm 2 mũi vaccine làm việc trực tiếp tại cơ quan