TPHCM triển khai chiến dịch bảo vệ người cao tuổi, mắc bệnh nền