Cập nhật tình hình Covid-19

TPHCM vẫn duy trì cấp độ 2 trong kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19

Theo UBND TPHCM, kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM đến ngày 18-11, TPHCM đạt cấp độ 2.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân

Theo UBND TPHCM, kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM đến ngày 18-11, TPHCM đạt cấp độ 2.

Đối với cấp quận huyện, TP Thủ Đức có 11/22 địa phương đạt cấp độ 1 (tăng 1 địa phương so với tuần trước); 11/22 địa phương đạt cấp độ 2.

Đối với cấp phường, xã, thị trấn, có 150/312 địa phương đạt cấp độ 1; 157/312 địa phương đạt cấp độ 2; 5/312 địa phương đạt cấp độ 3.

UBND TPHCM đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận huyện, TP Thủ Đức căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19' trong lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách.

Theo THÀNH AN/Sài Gòn Giải phóng Link Gốc:           Copy Link
http://www.sggp.org.vn/tphcm-van-duy-tri-cap-do-2-trong-ket-qua-danh-gia-cap-do-dich-covid19-776966.html

Tags: COVID_19  |  đánh giá  |  cấp độ dịch  |  tiêm vaccine  |  cấp độ 2  |  TPHCM