TPHCM xử phạt hành chính cán bộ, công chức không đeo thẻ khi đi ra đường

Ngày 28-7, UBND TPHCM có chỉ đạo về phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian TPHCM tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

TPHCM chỉ đạo về phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí không quá 1/3 số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ; có thể bố trí thấp hơn số lượng nêu trên tùy theo điều kiện, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị. Riêng lực lượng vũ trang và ngành y tế TP đảm bảo 100% quân số. Các đơn vị đặc thù đã được UBND TPHCM chấp thuận bằng văn bản bố trí theo số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã đề xuất.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị sắp xếp thời gian giãn cách giờ đến trụ sở và giờ về phù hợp đối với số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được bố trí làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Từ đó, giúp giảm mật độ lưu thông trên đường và đảm bảo các chỉ đạo liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19.

UBND TPHCM lưu ý, việc bố trí từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo các thời gian cụ thể khác nhau nhưng phải đảm bảo thời gian rời khỏi nơi cư trú để đến trụ sở cơ quan, đơn vị không trước 6 giờ và về trước 18 giờ hàng ngày. Riêng lực lượng tham gia, xử lý, giải quyết các nội dung liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 có thể chủ động bố trí thời gian để đảm bảo công việc theo yêu cầu.

UBND TPHCM cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị (gọi tắt là thẻ công chức), thẻ ngành hoặc mặc đồng phục ngành trong suốt quá trình di chuyển giữa trụ sở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú để lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 nhận diện. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cấp thẻ công chức hoặc thẻ đi đường theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc.

Cụ thể, đối với trường hợp chưa được cấp thẻ chính thức, cơ quan, đơn vị thực hiện cấp thẻ tạm đảm bảo đầy đủ các thông tin cơ quan, đơn vị quản lý, họ và tên, chức danh, chức vụ, có ảnh 3x4, đóng giáp lai ảnh và thẻ bằng con dấu của cơ quan, đơn vị.

Trường hợp không cấp thẻ công chức, cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến tại nhà.

Trường hợp di chuyển bằng phương tiện ô tô, cơ quan, đơn vị cấp thẻ đi đường đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo đầy đủ các thông tin cơ quan, đơn vị quản lý, họ tên, chức danh, chức vụ người được cấp, số biển kiểm soát, điểm đi và điểm đến (từ nơi cư trú đến trụ sở cơ quan, đơn vị và ngược lại); đóng dấu treo vào vị trí tên cơ quan, đơn vị. Thẻ đi đường đặt tại vị trí kính trước ô tô, đảm bảo để lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 nhận diện.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cấp thẻ đi đường chỉ được sử dụng thẻ này để di chuyển từ nơi cư trú để đến trụ sở cơ quan, đơn vị và ngược lại.

Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các trường hợp không đeo thẻ công chức hoặc thẻ đi đường; không đeo thẻ ngành hoặc không mặc đồng phục ngành trong suốt quá trình di chuyển đến trụ sở cơ quan, đơn vị và về nơi cư trú tương tự các trường hợp ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết.

Ngoài ra, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm về việc bố trí số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị hoặc cấp thẻ công chức, thẻ đi đường không đúng quy định.

Theo ĐÌNH LÝ/Sài Gòn Giải phóng Link Gốc:           Copy Link
http://www.sggp.org.vn/tphcm-xu-phat-hanh-chinh-can-bo-cong-chuc-khong-deo-the-khi-di-ra-duong-749788.html

Tags: cơ quan Nhà nước  |  làm việc  |  bố trí làm việc  |  đeo thẻ  |  cán bộ  |  công chức  |  Viên chức  |  dịch covid