Cập nhật tình hình Covid-19

TX Điện Bàn ghi nhận 125 ca mắc Covid-19 trong 4 ngày

Trong ngày 22/11, tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 80 trường hợp mắc Covid-19, trong đó thị xã Điện Bàn ghi nhận đến 21 ca.

Quảng Nam phát hiện nhiều ca mắc Covid-19 liên quan đến trường học

Tối ngày 22/11, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ghi nhận thêm 80 ca mắc mới trên toàn địa bàn tỉnh.

Theo Ban Chỉ đạo, trong ngày 2/11 toàn tỉnh ghi nhận 39 ca cộng đồng (thị xã Điện Bàn ghi nhận 14 ca, huyện Hiệp Đức ghi nhận 8 ca, TP Hội An ghi nhận 6 ca, huyện Phú Ninh ghi nhận 4 ca, TP Tam Kỳ ghi nhận 3 ca, huyện Núi Thành ghi nhận 1 ca, huyện Tiên Phước ghi nhận 1 ca, huyện Đại Lộc ghi nhận 2 ca) và 41 ca đã được giám sát, cách ly từ trước (4 ca mắc từ TP HCM, tỉnh Tiền Giang về và 37 ca còn lại đều là F1).

Cụ thể, trong ngày huyện Đại Lộc ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 2 ca cộng đồng chưa được giám sát, cách ly; 2 ca là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

Tổng số ca mắc Covid-19 được ghi nhận trong ngày 22/11 tại Quảng Nam

Thị xã Điện Bàn ghi nhận 21 ca mắc, trong đó 14 ca cộng đồng, chưa được giám sát, cách ly (Điện Minh 4 ca, Điện Nam Trung 1 ca, Điện Ngọc 1 ca, Điện Phước 7 ca, Vĩnh Điện 1 ca); 2 ca mắc về từ TP HCM và Đồng Nai, xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế ngay khi về địa phương; 5 ca bệnh là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

Huyện Duy Xuyên ghi nhận 1 ca mắc tại xã Duy Sơn, về từ TP HCM, đã được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương.

Huyện Hiệp Đức ghi nhận 9 ca mắc, trong đó 1 ca đã được giám sát cách ly tại Tân Bình; 8 ca mắc cộng đồng chưa được giám sát, cách ly (Bình Lâm 1 ca, Bình Sơn 1 ca, Hiệp Thuận 1 ca, Quế Thọ 5 ca).

TP Hội An ghi nhận 6 ca mắc cộng đồng, chưa được giám sát cách ly (Cẩm Hà 2 ca, Sơn Phong 1 ca, Tân An 2 ca, Thanh Hà 1 ca).

Số liệu về ca mắc, mẫu xét nghiệm, cách ly y tế tại Quảng Nam trong ngày 22/11

Huyện Nam Giang ghi nhận 3 ca mắc tại Cà Dy, đều đã được giám sát, cách ly từ trước.

Huyện Núi Thành ghi nhận 3 ca mắc, trong đó 1 ca cộng đồng, đang điều tra nguồn lây tại xã Tam Nghĩa; 2 ca bệnh đã được giám sát, cách ly từ trước tại Tam Anh Nam và Tam Xuân I.

Huyện Phú Ninh ghi nhận 4 ca mắc cộng đồng chưa được giám sát, cách ly tại Phú Ninh.

Huyện Quế Sơn ghi nhận 1 ca mắc đã được giám sát, cách ly tại Đông Phú. TP Tam Kỳ ghi nhận 5 ca mắc, trong đó 3 ca cộng đồng, chưa được giám sát, cách ly tại Hòa Hương, Tam Phú, Tân Thạnh. Ngoài ra, có 2 ca mắc là người nhà chăm sóc bệnh nhân F0 tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (người tại huyện Đại Lộc và Thăng Bình).

Theo Ban Chỉ đạo, tại thị xã Điện Bàn, từ ngày 18 - 21/11 (trong 4 ngày), địa phương đã ghi nhận 125 ca mắc Covid-19 (trong đó có 65 ca là học sinh và giáo viên Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu; 4 ca là học sinh Trường tiểu học Phan Ngọc Nhân; 5 ca là công nhân KCN Điện Nam - Điện Ngọc; 4 ca là người về từ các tỉnh, thành khác; 47 ca là các F1 có liên quan đến các F0 Trường Nguyễn Duy Hiệu).

Tại huyện Tiên Phước, kể từ ngày 19 - 22/11 (trong 4 ngày), địa phương đã ghi nhận 52 ca bệnh, trong đó 31 ca cộng đồng, đang điều tra nguồn lây và có 30 ca mắc là học sinh trường Tiểu học Tiên Cẩm.

Theo Thanh Hà/Tuổi trẻ Thủ đô Link Gốc:           Copy Link
https://tuoitrethudo.com.vn/tx-dien-ban-ghi-nhan-125-ca-mac-covid-19-trong-4-ngay-183693.html

Tags: Quảng Nam  |  covid - 19  |  F0  |  ca mắc  |  Hội An  |  trường học  |  học sinh  |  nghỉ học  |  thị xã  |  y tế  |  âm tính