Tác phẩm hội họa do trí tuệ nhân tạo sáng tác

Sau khi phân tích hàng triệu tác phẩm nghệ thuật, trí tuệ nhân tạo có thể tự tạo ra tác phẩm riêng. Các tác phẩm sẽ được chia sẻ để người dùng bình chọn và bán đấu giá.

Bức tranh chân dung do trí tuệ nhân tạo vẽ được bán đấu giá

Hệ thống thông minh nhân tạo được xây dựng bởi một nhóm kỹ sư và nghệ sĩ quốc tế. Hệ thống sử dụng các thuật toán để phân tích hàng triệu tác phẩm nghệ thuật và sau đó tự tạo ra tác phẩm riêng.

Mỗi tuần, hệ thống này tạo ra 350 hình ảnh mới và được chia sẻ với cộng đồng 5.000 người dùng. Họ sẽ bỏ phiếu cho những tác phẩm được yêu thích.

Các tác phẩm này sau đó được bán đấu giá, có tác phẩm lên tới 1 triệu USD.

Theo Ban Thời sự/VTVNEWS Link Gốc:           Copy Link
http://vtv.vn/cong-nghe/tac-pham-hoi-hoa-do-tri-tue-nhan-tao-sang-tac-20211130075402567.htm

Tags: Trí tuệ nhân tạo  |  trí thông minh nhân tạo