Tại sao bão mạnh hơn và dồn dập hơn vào cuối mùa bão năm 2020?